Benton Facebook
Benton You Tube

U1 TA2 YAMAHA

Yamaha U1, ki je trajna najljubša med zahtevnimi pianisti, ponuja izjemno glasbeno predstavo, ki določa standarde, po katerih se merijo številni drugi pokončni klavirji. Funkciji TransAcoustic ™ je bila dodana ta U1. To je tip TA2 TransAcoustic ™.

TOP